เทคนิคการอ่านจับประเด็น

เทคนิคการอ่านจับประเด็น
ปัญหานึงที่นักศึกษา (หรือคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการอ่าน) มักจะพบเจอก็คือ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ อ่านแล้วไม่รู้ว่าอ่านอะไรไป อ่านแล้วพลาดประเด็นสำคัญๆ  บางทีอ่านไปจนจนจบบทแล้วก็ยังไม่รู้ว่าประเด็นสำคัญของบทนี้คืออะไร  ซึ่งปกตินักศึกษาปริญญาโทมักจะต้องอ่านหนังสือ ตำรา วารสาร บทความ และเอกสารค่อนข้างมาก  และนักศึกษาส่วนใหญ่ก็มักจะพบปัญหาเดียวกันนี้ โดยเฉพาะเวลาอ่านเพื่อจะเขียนหัวข้อทบทวนเอกสาร ซึ่งต้องรวบรวมประเด็นสำคัญๆ เลือก สรุป จัดกลุ่ม จัดลำดับความสำคัญ และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ของเนื้อหาให้ได้
Advertisements

About Biomed MU

Biomedical Engineering @ CWRU,USA
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s