เทคนิคการเดาความหมายของศัพท์

เว็บที่สอนเทคนิคการเดาความหมายของศัพท์ที่เราพบเมื่ออ่านภาษาอังกฤษ

(1) การเดาความหมายของศัพท์
1.1 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่บอกคำจำกัดความหรือนิยาม (Definition) >>คลิก
1.2 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงการพูดซ้ำความหมาย(Renaming or Restatement) >>คลิก
1.3 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน(Similarity) >>คลิก
1.4 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง(Contrast and Concession) คลิก
1.5 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงตัวอย่าง (Examplification) >>คลิก
1.6 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่บอกการอธิบายสาเหตุ และความเป็นเหตุเป็นผล (Cause and Effect or Result) >>คลิก

2. การเดาคำศัพท์โดยดูจากเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) >>คลิก
3. การเดาคำศัพท์โดยดูจากเนื้อความหรือข้อความที่อยู่รอบ ๆ คำนั้น (context) >>คลิก
4.การเดาคำศัพท์ด้วยการวิเคราะห์ส่วนขยาย (Modifier type) >>คลิก

Source From Phipat Enlish4Thai
>>http://english-for-thais.blogspot.com/2008/04/179.html

Advertisements

About Biomed MU

Biomedical Engineering @ CWRU,USA
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to เทคนิคการเดาความหมายของศัพท์

  1. Pingback: สัปดาห์ที่ 1-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s