2. การเดาคำศัพท์โดยดูจากเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation)

1. เครื่องหมาย , (comma)
2. เครื่องหมาย — (dash)
3. เครื่องหมาย : (colon)
4. เครื่องหมาย ( ) (parentheses)

คำหรือข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมายตามข้อ 1 – 3 หรืออยู่ในวงเล็บ ตามข้อ 4 บอกความหมายหรือให้ตัวอย่างคำหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า
ตัวอย่างที่ 1
Deglutition, or swallowing, moves food from the mouth to the stomach. ประโยคนี้ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย , (comma) จะอธิบายคำที่มาข้างหน้า คือ Deglutition ว่ามีความหมายเดียวกับ swallowing (กลืน)
สำหรับประโยคนี้ อาจสังเกตตัวแนะ “, or” ร่วมด้วยก็ได้ว่า คำที่มาข้างหน้า “, or” จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ตามมาหลัง
ดังนั้นสรุปได้ว่า Deglutition คือ swallowing (กลืน) นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2
Are you averse –opposed to the court decision.
ประโยคนี้ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย –(dash)
จะอธิบายคำที่มาข้างหน้า คือ averse
ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่า averse คือ opposed หรือ ต่อต้าน หรือตรงข้ามนั้นเอง

ตัวอย่างที่ 3
Cleaning up waterways is an enormous task: the job is so large, in fact, that the government may not be able to save some of the rivers and lakes which have been polluted.
ประโยคนี้เมื่อเห็นเครื่องหมาย : (colon) ผู้อ่านจะทราบความสัมพันธ์ของ ทั้งสองข้อความทันทีว่า สิ่งที่มาข้างหน้าจะมีความหมายใกล้เคียงหรือเท่ากับสิ่งที่ ตามมาข้างหลัง ดังนั้น enormous task ก็คือ the job (that) is so large (งานใหญ่) นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 4
Catching crooks with pilfered items is indeed difficult; thieves do not often hold on to the stolen goods.
คำว่า pilfered ในข้อความแรกควรจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำในข้อความ ข้างหลัง pilfered items คือสิ่งของที่ถูก pilfered โดยโขมย (crooks) ก็ควรมี ความหมายเหมือนกับ stolen goods (ของที่โขมยมา) นั่นเอง
ดังนั้นสรุปได้ว่า pilfered คือ stolen

ตัวอย่างที่ 5
Here are several comments about the pros and cons (advantages and disadvantages) of buying a second-hand car from a dealer.
ในที่นี้มีคำในวงเล็บตามหลังคำว่า pros and cons ทำให้เดาได้ว่า pros น่าจะแปลว่า advantages ข้อดี และ cons คือ disadvantages ข้อเสียของการซื้อรถใช้แล้ว

Advertisements

About Biomed MU

Biomedical Engineering @ CWRU,USA
This entry was posted in เรียนการแปลภาษา. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s