4.การเดาคำศัพท์ด้วยการวิเคราะห์ส่วนขยาย (Modifier type)

บางครั้งผู้อ่านก็สามารถตีความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้ด้วยการวิเคราะห์ส่วนส่วนขยาย (modifier) ที่ปรากฏอยู่ในข้อความแวดล้อมนั้น ๆ ส่วนขยายที่ปรากฏโดยมากมักจะมีคำขึ้นต้น เช่น who, which, where, that, with, with out หรือวลี (phrase) ที่ขึ้นต้นด้วย verb+ing หรืออาจจะขึ้นต้นด้วย verb ช่อง 3 ตามติดคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนั้นมา ซึ่งผู้อ่านสามารถตีความหมายของศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนั้นได้ทันทีจากส่วนขยายที่บ่งบอกเพิ่มเติมไว้นี้

ตัวอย่างที่ 1

Mr. Brown is an anarchist, who think that all governments are bad.
อธิบาย anarchist เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

who เป็นคำชี้แนะการเริ่มต้นของส่วนขยาย

a person who think that all governments are bad เ

ป็นความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคยที่พบอยู่ในส่วนขยาย

ดังนั้น anarchist ก็คือ บุคคลที่คิดว่ารัฐบาลทุกแห่งเป็นรัฐบาลที่เลว

ตัวอย่างที่ 2

Nylon and polyester are synthetic fibers made by man.
อธิบาย synthetic เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

made เป็นกริยาช่อง 3 แสดงส่วนขยาย ซึ่งหมายความว่า

that are made fibers that are made by man เป็นความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคยที่พบอยู่ในส่วนขยาย

synthetic fiber ก็คือ เส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์

ดังนั้น synthetic จึงแปลได้ว่า สังเคราะห์

ตัวอย่างที่ 3

John is a member of an anarchist community where there are no leaders.
อธิบาย anarchist community เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

where เป็นคำชี้แนะการเริ่มต้นของส่วนขยาย

a community without any leaders เป็นความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคยที่พบอยู่ในส่วนขยาย ดังนั้น

anarchist community ก็คือ ชุมชนที่ไร้ผู้นำ

Advertisements

About Biomed MU

Biomedical Engineering @ CWRU,USA
This entry was posted in เรียนการแปลภาษา. Bookmark the permalink.

One Response to 4.การเดาคำศัพท์ด้วยการวิเคราะห์ส่วนขยาย (Modifier type)

  1. ดีครับ says:

    ดีครับ เข้าท่าเข้าทางครับ
    ถ้าได้เรียนโดยตรงคงจาดีอ่ะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s