English For Intermediate

English For Intermediate (ระดับมัธยมศึกษา)

English For You (Audio CD)

ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(ขั้นพื้นฐาน) * จาก BBC มีให้เลือก 4 ชุด

* ชุดที่ 1 บทที่ 1-8 มี 8 บทเรียน * ชุดที่ 2 บทที่ 9-16 มี 8 บทเรียน * ชุดที่ 3 บทที่ 17-24 มี 8 บทเรียน * ชุดที่ 4 บทที่ 25-32 มี 8 บทเรียน * ใน 1 ชุดเรียนประกอบด้วยหนังสือคู่มือ 8 เล่ม

> ตัวอย่างบทเรียน (http://www.4shared.com/embed/396377673/ea519f0c)

Brain Trainer 2007

Chris_Delivery

Advertisements

About Biomed MU

Biomedical Engineering @ CWRU,USA
This entry was posted in >9 Materials Reviews and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s