>Accent Training

Accent

ฝึกสำเนียง (Accent Training)ที่เราต้องการเลียนเสียง
ข้อสังเกตภาษาอังกฤษมีหลากหลายสำเนียง ควรจะเลือกฝึก การพูดสำเนียง(Accent) ที่ใช้กันในการบรรยาย และในแวดวงสื่อสาร
VOA(สำเนียงอเมริกัน),
BBC (สำเนียงบริตีส) ,
Australia Network (สำเนียงออสเตเลีย) เป็นต้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s